Møteopptak fra bibelkurset - 2021

Møteopptak fra bibelkurset 2021

Talere på årets kurs var:

  • Jan Øystein Persson
  • Johnn Hardang
  • Kurt Urhaug
  • Rune Ludvigsen
  • Ståle Handeland