Møteopptak fra bibelkurset - 2022

Møteopptak fra bibelkurset 2022

Talere på årets kurs var:

  • Jan Øystein Persson
  • Johnn Hardang
  • Johan Halsne
  • Ragnar Ringvoll
  • Ståle Handeland