Bibelkurset 2022

Kursets tema:

JESUS ER NOK

Tid:

12. - 17. Juli 2022

Påmelding

Påmelding til kurset kan gjøres via epost til post@bibelkurset.no

Årets talere

Johnn

Johnn Hardang

Johan

Johan Halsne

Øystein

Øystein Persson

Ragnar

Ragnar Ringvoll

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BK2022_Plakat_A3_1_F

Program

Tirsdag

   • Fra kl. 14.00: Registrering
   • kl. 18.45-19.30: Kveldsmat (fleksi)
   • kl. 20.00: Åpningsmøte

Onsdag - lørdag

   • kl. 08.30-09.30: Frokost (fleksi)
   • kl. 10.00: Bibeltime
   • kl. 10.45: Kaffe v/gymsalen
   • kl. 11.15: Bibeltime
   • kl. 12.30-13.30 Middag (fleksi)
   • kl. 16.15-17.15: Kaffe (fleksi)
   • kl. 17.30: Bibeltime
   • kl. 18.30-19.30: Kveldsmat (fleksi)
   • kl. 20.00: Kveldsmøte
   • kl. 21.45: Uformell samling og ungdomstreff

Fredag kl.15.00 blir det hageselskap.

Lørdag er programmet likt onsdag, torsdag og fredag, men det blir brødsbrytelse kl. 17.00 og sang- og musikkmøte kl. 20.00.

Søndag

   • kl. 08.30-09.30 Frokost (fleksi)
   • kl. 11.00: Avslutningsmøte
   • kl. 12.30: Middag