Historien

Bibelkurs for legfolk

historien_1

Adolf Bjerkreim hadde ved tidligere virksomhet i Stavanger blitt kjent med lærer Gustav Nielssen. Like etter nyttår 1915 holdt A.Bjerkreim en del bibeltimer der over emnet: "De troendes forhold til Kristus og hverandre". Under en spasertur en lørdag ettermiddag sammen med Gustav Nielssen kom samtalen til å dreie seg om stillingen blant de troende og forkynnelsen. Bjerkreim kom da til å nevne noen av sine tanker for ham. "Der er en ting, Nielssen, jeg skulle ønske". "Og det er?" "At vi kunde få i stand et bibelkurs med faste innmeldte deltagere, hvor en bok eller et emne ble behandlet i en rekke sammenhengende bibeltimer. For det vi nu trenger å kjenne, er ikke bare de rent frelsende sannheter, men Guds hensikt, orden og plan med sitt folk". "Ja, det er akkurat det vi trenger, men - hvo er dertil dyktig?" Hvem skal vi vel få til å gå i gang med et slikt arbeide? Kan du tenke dig noen, svarte Nielssen. Det er jo det som er vanskeligheten. Men tenk om vi i all beskjedenhet kunne gå i gang selv, og så få en eller to med oss? Vi-? Ja, gå i gang kan vi nok, men vil vi kunne regne med å få deltagere til en slik uke? Slik begynte de to å drøfte tanken om Bibelkurset, og da de kom hjem den kvelden var de enige om å gå i gang allerede sommeren 1915. Således fødtes tanken om Bibelkurset. Dette skriver A.Bjerkreim og Gustav Nielsen i Festskriftet om Bibelkurset. De to første bibelkursene var i Kopervik i 1915 og 1916. "Uforglemmelige er de 4 dage vi var samlet oppe på Stangeland bedehus. Uforglemmelig var også de kveldsmøter, når tilhørerne stod mer ute enn inne. En vekkende ånd lå over disse møter."

I 1921 fikk Bibelkurset en ny lærer, nemlig Abraham Thomson. Han var med som lærer i seks år. I 1917-18-19 ble Bibelkurset holdt på Saron, Bryne. Her ble kurset forlenget fra fire til åtte dager. Hundreder av deltagere som satt alvorlig, i intens arbeide med sin bibel, både formiddag og ettermiddag gjorde sterkt inntrykk. Åndsfylte kveldsmøter på ett Saron som var fullpakket med folk, "som sild i tønne", av en forsamling som var grepet og lyttende, beskrives som uforglemmelige. De tre neste år 1920-21-22 var kurset på Åkrehamn og i -23 og -24 i Vedavågen.

Dette var et llite streiftog gjennom de første ti år av Bibelkursets historie, og vi kan skjønne at det hadde en veldig smitte effekt. Det var 65 faste deltager ved det første kurset, og ved et senere kurs var det hele 360 påmeldte. Mang en leder fikk nytt mot til å gå i gang med nye kurs. "Fast Grunn" nr 4 i 1963 skriver: "Det er ingen tvil om at Adolf Bjerkreim har satt dype spor etter seg , særlig blant det troende legfolk på Sør og Vestlandet. Som forkynner samlet han skarer av tilhørere. Hans nåde gave var å lære og undervise i Guds ord. Rolig, enkelt og klart førte han sine lyttende venner inn på Ordets faste klippegrunn. Derfor var han også en skattet bibellærer på de mange bibelkurs - som han for øvrig var en av pionerene for. Han eide et vell av bibelkunnskap både når det gjeldt detaljer og det store oversyn. Og han hadde en Gudegitt evne til å innvie sine tilhørere i evangeliets rikdommer og dype hemmeligheter.

Den som vel har lagt ned mest arbeide som lærer ved bibelkursene på Sunnmøre er nok A.Bjerkreim. Han var med på de første 25 kurs. I 1926 kan en lese i referatet fra årsmøtet i DVI i Bergen at følgende vedtak ble gjort: Årsmøtet vil uttale sin glede over den trang som i den senere tid har vist seg innen kristenfolket til å trenge dypere inn i Guds ord, og som har gitt seg utslag i avholdelse av bibeluker eller kortere bibelkurser.
Både DVI og andre organisasjoner har fortsatt med bibelkurs ved forskjellige bibellærere gjennom alle år fram til i dag. Vi vil særlig nevne alle bibel -og ungdomskurs som ble holdt i de vanskelige krigsårene. En var samlet i bedehus, kirker, skoler og løer, alt etter som det lot seg gjøre. Pakker med kjøtt ble medbrakt på grunn av rasjoneringen, men rundt omkring på gårdene ble nok en og annen misjonsgris eller okse oppalet. Ungdomer samlet seg i hundretall og bare evigheten kjenner resultatet av hva kursene gav.

"For dei som opplevde denne tida, er det vanskelig å tru at det kunne gå an å hyse, og mette så mange, slik som tida var då". Frå boka - "Sunnmøre indremisjon 100 år".

BIBELKURSET FRA 1960

historien_2

Denne nye epoken i historien om bibelkurset begynte på Moi 27. - 31.juli -60 med John Aurebekk, Trygve Foss Johnsen og Bernt Stray. Kurset ble holdt på Lundheim Folkehøyskole. Trygve F. Johnsen var forstander i Flekkefjord frikirke,og de hadde der hatt noen møter med Jon Aurebekk. Dette var så vellyket at de fikk tro for å innby til bibelkurs. Det fikk navnet internatmøte og skulle vise seg å bli starten på Bibelkurset med Jon Aurebekk som en av de store kursprofiler. Rangvald Ask ble også med i tillegg til de forran nevnte.

Etter en lengre tid med sykdom hadde Aurebekk komt til kreftene igjen, så han svarte ja til å væremed som lærer. Kurset samlet fulle hus med unge og eldre. En av deltagerne skrev i et brev b.la.: Aurebekk er nokså sikkert norges dyktigste predikant og bibellærer for tiden. I 1961 fortsatte så Bibelkurset i Eikelandsosen, med Jon Aurebekk, Arne Helseth Dyrseth og Rolf Svinland. Bernt Stray var kalt som taler og sanger på kveldsmøtene.

I 1962 innbød Mosby indremisjon til Bibelkurs med Jon Aurebekk og Arnold Bjerkreim Dette var første gang Arnold bjerkreim var med Jon Aurebekk på bibelkurs. For mange, også unge, var det en stor opplevelse å få sitte på 18 bibeltimer, fire hver dag, og få høre forkynnere behandle samme emne dag etter dag. Dette ga mersmak og trangen etter å få kurs til sin egen bygd blederfor stor. Av denne grunn ble det to kurs i 1963, ett i Mosby og ett på Åkrehamn. På det sistnevnte ble Arne Helseth Dyrseth med som lærer. Også i 1964 ble det holdt to bibelkurs, det ene på Mosby og det andre på Valderøy. På Valderøy ble Rolf Svinland med som lærer. I 1965 innbød Bryne IUF Bibelkurset til Bryne. Dette året var det bare ett .kurs. Dette resulterte i svært mange faste påmeldte deltagere, ca 330 i tallet. Tilstrømningen til timer og møter var enestående. Kveldsmøtene ble holdt i et stort telt som hadde 1400 sitteplasser. Teltet var fullsatt hverkveld. Folk kom fra hele Jæren, og givergleden var stor. Ikke mindre en 86000,- kroner kom inn i kollektene. (Tilsvarer ca 860000,- i 2003 kroner.) De som deltok på disse timer og møter vil ikke glemme den åndelige atmosfære som ble erfart. På bibelkurs er vi under intens himmelsk innflytelse og vi merker at verden taper sin makt og tiltrekning.

Året etter var det igjen to kurs, ett på Valderøy og ett på Mosby. Siden denne gang har det vært kun et kurs for året. Det ble et stort press, ikke minst på lærerne med to bibelkurs etter hverandre. Det spesielle med Bibelkurset er at samme emne, eller en bok fra bibelen blir gjennomgått sammenhengende ved kurset bibeltimer. Inntil ni timer blilr brukt på hvert emne, noe som gir en spesiell ro og rik anlednng til å blli ført inn i de bibelske sannheter.

I Haugesunds avis 19.juli 1991 kunne vi lese omtale av kurseet på Åkra.
"....men de kommer ikke på grunn av markedskampanjer, ei heller kommer de for det sosiale. Til det er programmet for tett. Motivasjonen er en helt annen....."